Kielce Przyjazne Młodym

Kielce są jednym z najszybciej wymierającym i opuszczanym przez młodych miast nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Fakty:
- jeden z najwyższych poziomów bezrobocia młodych z miast wojewódzkich w Polsce
- 89% maturzystów kieleckich uważa Kielce za miasto nie dające szans na rozwój i nie wiąże z nim swojej przyszłości
- 93% laureatów nagrody Nadzieje Kielc nie ma już w Kielcach
- najwyższy odsetek młodych pracujących na czarno, na umowy śmieciowe i za najniższą krajową spośród miast wojewódzkich jest właśnie w Kielcach
- drugi poziom najwyższej emigracji młodych spośród miast wojewódzkich
- jedne z najniższych zarobków wśród młodych w porównaniu z innymi miastami wojewódzkimi
- najwyższy procentowo spadek liczby studentów wśród miast - stolic regionów w całej UE w ostatniej dekadzie (ponad 50%)

Dlatego zatrzymanie (i przyciąganie) młodych do Kielc czynimy jednym z najważniejszych elementów naszego programu. Jednym z kluczowych elementów programu Kielce Dziś i Jutro poświęcając mu cały rozdział pod nazwą Kielce Przyjazne Młodym, gdzie przedstawimy (skonsultowane z młodymi) koncepcje i wizje rozwoju miasta.
Ta część jest rozbita na dwie grupy: Młodzi do 18-ego roku życia oraz Studenci.

Przygotowujemy rozwiązania z następujących obszarów:
- przyciągniecie do Kielc młodych z okolicznych miejscowości
- jak "użyć" młodych dla dobra miasta zanim wyjadą?
(póki co mamy jeden z najwyższych wskaźników emigracji absolwentów szkół w kraju)
- jak zatrzymać młodych?

Jeśli bowiem nie zatrzymamy młodych, nie sprawimy, by chcieli tu zostawać, by z naszym miastem wiązali swoją przyszłość - nie mamy szans.
Kielce wymrą, a z nimi umrze też nadzieja.

Cel jaki sobie stawiamy to doprowadzenie do sytuacji, w której Kielce są tak atrakcyjne dla młodych, że nie chcą stąd wyjeżdżać, a wręcz przyciągamy nowych.

tel. 576 189 286 • e-mail: przyjaznekielce@przyjaznekielce.pl
projekt i realizacja: amill.pl | Copyright © 2016 - 2018