Kielce Przyjazne Organizacjom

Kielce są miastem wojewódzkim w którym działa najmniej organizacji i jest najmniej osób które w nich działają.

Nie da się zaś stworzyć prężnego miasta bez aktywnej społeczności. Wiedząc że mamy najmniejszą w kraju liczbę organizacji pozarządowych i ludzi w nich działających na 1000 mieszkańców, musimy zastanowić się jak zachęcić mieszkańców do większego angażowania się w sprawy miasta i regionu.

Kluczowe zagadnienia i problemy:
- Kielce posiadają najmniejszą liczbę organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców spośród miast wojewódzkich w Polsce
- Kielce posiadają najmniejszą liczbę osób działających w organizacjach pozarządowych na 1000 mieszkańców spośród miast wojewódzkich w Polsce
- wyraźna niechęć władz do współpracy z niezależnymi środowiskami pozarządowymi
- najniższy w kraju odsetek osób starszych angażujących się w działalność pozarządową
- jedne z najniższych wydatków samorządowych dla organizacji pozarządowych
- wspieranie kilku wybranych podmiotów

W Programie Kielce Przyjazne Organizacjom skupiamy się na kilku wybranych obszarach:
- zwiększeniu liczby organizacji pozarządowych w Kielcach
- zwiększeniu liczby osób w nich działających
- zwiększeniu środków finansowych pozostających do dyspozycji III sektora
- większego udziału organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów miasta
- zwiększenia liczby inicjatyw oddolnych w Kielcach

Naszym celem jest doprowadzenie do tego, aby organizacje społeczne przejęły jak najwięcej obowiązków od miasta, by w działania społeczne angażował się największy odsetek mieszkańców w kraju oraz by miasto zapewniało organizacjom społecznym najlepsze warunki w Polsce.

tel. 576 189 286 • e-mail: przyjaznekielce@przyjaznekielce.pl
projekt i realizacja: amill.pl | Copyright © 2016 - 2018