Kielce Przyjazne Pracownikom

Głównym czynnikiem kształtującym niską ocenę Kielc i odpowiadającym za bardzo wysoki poziom emigracji z miasta jest jeden z najsłabszych w Polsce rynków pracy.

Także - we wszystkich badaniach mieszkańców to właśnie brak pracy, niskie zarobki i brak atrakcyjnych miejsc pracy są najważniejszymi problemami.

Kluczowe zagadnienia i problemy:
- trzecie najwyższe w kraju bezrobocie wśród miast wojewódzkich
- niemal najniższe średnie realne zarobki w kraju
- jeden z najwyższych w kraju wskaźników bezrobocia wśród młodych
- jeden z najwyższych wskaźników osób długotrwale bezrobotnych (ponad 50%)
- drugi w miastach wojewódzkich wskaźnik osób pracujących na czarno, umowy zlecenia i o dzieło
- brak pomysłów władz na poprawę sytuacji podmiotów tworzących miejsca pracy i ich przyciągnięcie
- niedostosowany do realnych potrzeb rynku system szkoleń, kształcenia zawodowego i szkolnictwa

W sytuacji w której to sektor publiczny (w tym urzędy miasta, podległe i zależne od niego podmioty - jak spółki miejskie czy należące do miasta jak Targi Kielce) odpowiada w bardzo istotnej części (jednej z najwyższych w kraju) za poziom zatrudnienia, a także zatrudnieni w nim urzędnicy mogą swoimi decyzjami wpływać na wiele aspektów związanych z gospodarką (przypomnijmy że to miasto odpowiada m.in. za Miejski Urząd Pracy) - to rozwiązania wypracowywane w tym środowisku mogą w istotny sposób wpływać na lokalny rynek pracy.

Dlatego - Stowarzyszenie Przyjazne Kielce za kluczowy element Planu Kielce Dziś i Jutro uznaje rynek pracy w powiązaniu z gospodarką.

Miasto w którym łatwiej o zatrudnienie mają dzieci, rodzina i znajomi władających miastem niż najzdolniejsi nawet mieszkańcy, nie może się normalnie rozwijać.

Nacisk należy położyć na zwiększenie liczby miejsc pracy poprzez poprawę warunków sprzyjających ich tworzeniu przez biznes, zacząć dbać o ich jakość i wysokość, a także - szukać pracowników poza granicami miasta, by zapewnić uzupełnienie istotnych braków w niektórych specjalnościach.

Główne obszary naszych działań:
1) Zwiększenie liczby miejsc pracy
2) Zwiększenie zarobków
3) Ułatwianie tworzenia nowych miejsc pracy przedsiębiorcom
4) Dostosowanie kształcenia do rynku pracy
5) Aktywizacja długotrwale bezrobotnych
6) Zmniejszenie liczby bezrobotnych
7) Przyciąganie specjalistów i zapełnianie luk na rynku pracy
8) Walka z wyzyskującymi pracowników pracodawcami

Celem jaki sobie stawiamy jest osiągnięcie najniższego poziomu bezrobocia wśród miast wojewódzkich w Polsce.

Bezrobocie w Kielcach w październiku 2017 roku wynosiło 5,8%. Rok wcześniej - 7,5%. Czyli rok temu bez pracy było 8043 kielczan, w tym - 6373. Ofert pracy w Miejskim Urzędzie Pracy: w tym roku mieliśmy w październiku - 554, rok wcześniej - 474. 
*
W ciągu roku - bezrobocie spadło o prawie 21%, o 1670 osób. Owszem, wciąż jest jednym z najwyższych wśród miast wojewódzkich, ale...zmiana jest wyraźna, a w przyszłym roku ten trend jeszcze przyśpieszy. 
*
Czemu o tym piszemy? Bo to rynek pracy jest piętą achillesową Kielc. Powodem, przez który straciliśmy całe pokolenie młodych, przez który straciliśmy dystans do najlepszych miast i dziś - jeśli chcemy go nadrobić, musimy naprawdę, naprawdę ciężko pracować jeśli chcemy zasłużyć na lepszą przyszłość. 
*
Dlatego dziś przedstawimy kilka propozycji, które jako Przyjazne Kielce będziemy chcieli wdrożyć w naszym mieście.
*
W tym celu przeglądaliśmy działania innych miast i spodobało nam się to, co robią w Częstochowie.
Tam prezydent wprowadził pakiet Fair Play, którego celem już nie jest tylko przyciąganie pracodawców, ale...przyciąganie dobrych pracodawców. 
Co tam wymyślili?
*
Otóż władze miasta - oferują ulgi w podatkach od nieruchomości, dla małych średnich i dużych przedsiębiorców, którzy zatrudniają nowych pracowników za minimum 150% wynagrodzenia, a także mają minimum 80% pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Można w ten sposób odzyskać - 45%, 35% i 25% poniesionych nakładów. 
*
Bardzo nam się to podoba, uważamy, że to krok we właściwym kierunku i wpisujemy to jako jeden z elementów naszego programu #KielcePrzyjaznePracownikom
*
Kolejnym elementem, który chcemy zaproponować jest wprowadzenie klauzul społecznych w organizowanych przez miasto i instytucje miejskie przetargach (obecnie chociażby ustawa o zamówieniach publicznych daje takie możliwości), gdzie dodatkowo punktowany będzie wyższy poziom zatrudnienia na umowy o pracę. To pozwoli wyeliminować z przetargów przedsiębiorców opierających się przede wszystkim na najniższych kosztach.
*
Także - tak Urząd Miasta jak i podległe mu instytucje - nie będą mogły zatrudniać na umowy śmieciowe. To niegodne, abyśmy z naszych pieniędzy fundowali często wynagrodzenia ledwo wystarczające na przeżycie zatrudnianym pracownikom. Dużo dobrego zrobił rząd PIS w tym obszarze, ale wciąż mamy sporo do zrobienia i to właśnie władze Kielc powinny zrobić pierwszy krok w tym kierunku wyznaczając nowe, lepsze standardy na kieleckim rynku pracy.
*
Powołanie Rzecznika Praw Pracownika przy Urzędzie Miasta, do którego będzie można zgłosić wszelkie nieprawidłowości (także anonimowo) związanie z nie przestrzeganiem prawa pracy i traktowaniem nie fair pracowników. Rzecznik będzie interweniował, we współpracy z Inspekcją Pracy (jeśli będzie taka konieczność) i w razie potwierdzenia zarzutów, podejmował działania zmierzające do usunięcia tychże wad. Choćby upubliczniając dane takiego pracodawcy, odbywając dyscyplinujące rozmowy czy też...używając innych narzędzi będących w gestii urzędu. Ktoś powie - to nie fair. Że Urząd Miasta nie jest od tego. A my - ruch miejski kielczan, twierdzimy, że to właśnie psim obowiązkiem władz miasta jest to, aby jego mieszkańcy nie byli więcej w takich sytuacjach jakie kiedyś pokazała Magda Gessler w Kuchennych Rewolucjach z Kielc. Nie ma i nie będzie na to naszej zgody.
*
Przyznawanie corocznych nagród (polegających na zwolnieniu z podatku od nieruchomości przez cały rok) dla pracodawców tworzących najlepsze warunki dla pracowników w Kielcach (tu oczywiście, trzeba by określić warunki progowe, ale to kwestia wtórna - najważniejsze by z kieleckiego ratusza poszedł jasny i wyraźny sygnał - opłaca się dobrze traktować pracowników w Kielcach)
*
Czekamy na Wasze opinie, propozycje i uwagi. Liczymy na rzeczową, konkretną dyskusję na ten temat. Wiecie o jakichś fajnych rozwiązaniach w innych miastach? Macie fajne własne pomysły - piszcie w komentarzach.
*
TO JEST NASZE MIASTO! To są rozwiązania, które będziemy chcieli wdrożyć w Kielcach. I chcemy uczynić Przyjazne Kielce takim miejscem, które będzie właśnie inicjować takie dyskusje, proponować konkretne rozwiązania i mówić sprawdzać wszystkim kandydatom: za rok są wybory - my mamy takie propozycje, jakie są Wasze? 
*
Wkrótce propozycje dotyczące ułatwień i ulg dla przedsiębiorców i inwestorów. Bo...aby to wszystko miało sens - w Kielcach MUSI OPŁACAĆ SIĘ INWESTOWAĆ. Władze miasta muszą wręcz czerwone dywany rozwijać przed KAŻDYM kto tworzy nowe miejsca pracy i już prowadzi w Kielcach firmę...
*
http://terazlepszapraca.czestochowa.pl/

tel. 576 189 286 • e-mail: przyjaznekielce@przyjaznekielce.pl
projekt i realizacja: amill.pl | Copyright © 2016 - 2018