Kielce Przyjazne Seniorom

Wprowadzenie

Analizując trendy gospodarcze, przy niejasności dotyczącej wielu branż, co do dwóch jest absolutna pewność, że będą się rozwijały. Jest to branża IT oraz...branża opieki nad osobami starszymi.
Co więcej - ta druga jest na tzw. Zachodzie (od Europy po Stany Zjednoczone), do którego aspirują Polacy, jedną z najbardziej istotnych branż, wartą setki miliardów (od sektora budowlanego przez zdrowotny po żywnościowy), a to ze względu na to, iż grupa 60+ jest najdynamiczniej rosnącą grupą wiekową na świecie, o dość specyficznych potrzebach i cechach.
Dość powiedzieć, że w USA są stany, które specjalizują się w "obsłudze" osób starszych, starając się ich przyciągnąć m.in. ulgami podatkowymi, specjalnymi rozwiązaniami prawnymi czy administracyjnymi.

 

Stowarzyszenie Przyjazne Kielce proponuje więc, aby jedną z 5 kluczowych branż tworzących przyszłość naszego miasta i regionu stała się branża opieki nad osobami starszymi.

Wiemy, że wskutek wielu lat zaniedbań i zaniechań są one już tak duże, że niezależnie od ewentualnego wysiłku (nawet gdyby władze zaczęły działać natychmiast - a wiemy, że nie będą) i tak zostaniemy najstarszym miastem i regionem w Polsce, być może i w Unii Europejskiej (na pewno wśród 10 najstarszych euroregionów) Jeśli więc to wiemy, że i tak będziemy najstarsi możemy podejść do tego dwojako - załamać ręce, uznać że nic się nie da zrobić i że obok niskich zarobków, braku perspektyw czy nepotyzmu, starość to kolejny z dopustów bożych jaki dotknął ziemię świętokrzyską i po prostu trzeba z nim żyć.

Albo...wykorzystać to jako największą szansę jaka przydarzyła się naszemu regionowi odkąd weszliśmy do Unii.

 

Stańmy się pierwszym w Polsce miastem i regionem, które oficjalnie i wyraźnie zapowie, że jedną z podstaw swojej gospodarki chcę uczynić branżę opiekuńczą.
Stańmy się regionem, który w kraju w którym zmiany demograficzne mają przyjąć jedną z najbardziej gwałtownych postaci (do roku 2035 ma nas być 36,5 mln - z czego 2 mln poza granicami, a 9 mln będzie osobami starszymi, w 2050 roku zaś będzie nas niecałe 34 mln,) stanie się najbardziej dla nich przyjaznym miejscem i tym zacznie do siebie przyciągać tych szukających spokojnego i przyjaznego miejsca.
Miejsca, w którym słowo starość będzie brzmiało godnie i dumnie, gdzie Kielce będą miastem seniorów, a nie staruchów.

 

Stowarzyszenie Przyjazne Kielce proponuje, aby Kielce stały się 34 miastem należącym do sieci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) "Global Age-friendly Cities" - światowej sieci miast przyjaznych dla seniorów, co będzie znakomitą nobilitacją i wyznaczy jeden z kierunków rozwoju naszego miasta.

Co wiemy?

 • obecnie na świecie jest ok. 600 mln osób powyżej 60 roku życia
 • w 2025 roku liczba ta ma się podwoić
 • kraje Unii Europejskiej są jednymi z najstarszych na świecie: już dziś 20% populacji w nich to osoby powyżej 60 roku
 • do 2030 roku w UE osób w tym wieku będzie...40%
 • Polska należy do państw w Unii Europejskich w których procesy starzenia się społeczeństwa przyśpieszą najszybciej, choć ze stosunkowo niskiego poziomu (w 2008 roku w Polsce osoby powyżej 60 roku stanowiły 16,3% populacji - ponad 6 mln, w 2035 roku będą stanowić co najmniej 26,7% czyli ponad 9 mln.
  Uwaga! Procenty te nie uwzględniają osób, które wyjechały na emigrację, więc może się okazać, że o ile w liczbach bezwzględnych te liczby zostaną na podanym poziomie, o tyle ze względu na to, że wyjechały przede wszystkim osoby młode, odsetkowo te wskaźniki będą znacznie wyższe)
 • Kielce i region świętokrzyski będą najsilniej dotkniętym starzeniem się populacji obszarem w Polsce (do 2035 roku liczba mieszkańców Kielc spadnie nie tylko do poziomu 150 tysięcy, ale również 40% będę to osoby w wieku powyżej 60 roku życia)
 • emerytury przyznawane wg nowego systemu będę niższe średnio o połowę w stosunku do tych obecnie otrzymywanych (ich wysokość z obecnych 60-80% zastąpienia spadnie do poziomu 30-40% otrzymywanej w toku lat pracy naszej średniej pensji)

Istotna część tego, co jest piętą achillesową Kielc i województwa, w przypadku postawienia na region specjalizujący się w opiece nad osobami starszymi, staje się...atutem.

 • to że i bez tego zmierzamy w stronę bycia najstarszym miastem i regionem nie tylko w Polsce, ale i w Europie, oznacza, że i tak musimy ponieść istotne nakłady na to, by zadbać o najstarszych mieszkańców. Skoro zaś i tak je poniesiemy - pójdźmy o krok dalej i stańmy się najbardziej przyjaznym dla seniorów miastem i regionem w Polsce. Nawet więcej - niech to się stanie naszym wyróżnikiem nie tylko w Polsce, ale i w Europie...
 • relatywnie niski poziom uprzemysłowienia skutkuje czystym powietrzem i dużą ilością terenów zielonych
 • podobny wpływ ma to, iż nasz region jest regionem rolniczym. Dodatkowym atutem dla osób starszych staje się również to, że mamy blisko zdrową żywność (blisko znaczy również taniej)
 • niskie zarobki i dochody oznaczają niższy niż w wielu innych miejscach koszt życia
 • wymieranie i emigracje oznaczają niższe ceny nieruchomości
 • relatywnie słaba infrastruktura drogowo-kolejowa nie jest aż tak istotna przy przemieszczaniu się osób starszych
 • jeden z najwyższych poziomów bezrobocia oznacza niższe koszty prac
 • jeden z najniższych poziomów wykształcenia będący barierą w rozwijaniu branż innowacyjnych ma mniejsze znaczenie w branży opiekuńczej
 • brak specjalizacji kieleckiego ośrodka akademickiego skutkuje tym że łatwiej go będzie przestawić na kształcenie pracowników branży związanych z opieką nad osobami starszymi
 • duży poziom emigracji młodych oznacza że rodzice / starsi zostają bez pomocy osób bliskich w pobliżu. Także, emigranci dysponują relatywnie dużymi jak na polskie warunkami zasobami finansowymi oraz są bardziej otwarci (przez kontakt z wzorcami w swoich krajach) na pozostawianie rodziców w domach seniora

Co już mamy?

 • jedną z największych w Polsce (i najszybciej rosnącą) populację osób starszych
 • położenie niemal w centrum Polski, między największymi ośrodkami miejskimi i ludnościowymi, także z tymi najbogatszymi i najdynamiczniej się rozwijającymi (Warszawa i Śląsk, Kraków i Łódź) sprawiają, że mamy "pod bokiem" rezerwuar potencjalnych klientów
 • turystyczne inklinacje naszego regionu, z dynamicznie rozwijającą się infrastrukturą uzdrowiskową, z górami, zdrowym powietrzem i dużą ilością terenów zielonych, z nieznaczną ilością ciężkiego przemysłu i fabryk
 • nowopowstały wydział medyczny, do tego na uniwersytecie powstałym w oparciu o uczelnię pedagogiczną (oraz praktyczny brak poważnej konkurencji wśród ośrodków akademickich sprawia, iż stosunkowo łatwo byłoby go (oraz ją) przekształcić na najlepszy w Polsce ośrodek kształcący kadry i medyczne i pielęgniarskie i opiekuńcze dla rosnącej populacji osób starszych
 • wybór jako specjalizacji inteligentnej w funduszach unijnych zdrowia, co ułatwi występowanie o fundusze unijne na cele związane z rozwojem tej branży
 • relatywnie blisko położone główne lotniska w kraju
  (co ułatwi dostęp klientom zagranicznym)
 • o ile słabo wypadamy generalnie jeśli chodzi o ilość zabytków o tyle w jednej dziedzinie jesteśmy w czołówce: to zabytki sakralne, a w podeszłym wieku element religijności odgrywa znacznie istotniejszą rolę niż na innych etapach życia

Dlaczego to się uda?

 • dlatego że Kielce / i region nie mają alternatywy: i tak będą najstarszym miastem / regionem w Polsce (jednym z najstarszych w Europie), więc i tak muszą przeznaczyć istotną część zasobów na dbanie o potrzeby tej grupy
 • dlatego że Kielce / region mają relatywnie słabe zasoby w porównaniu z innymi regionami, zaś ta branża wymaga mniejszych nakładów na początku niż np. przemysł
 • dlatego że wskakujemy w całkowitą lukę w Polsce: jeszcze żadne miasto i region w Polsce nie zdecydowało się uczynić tej branży jedną z podstaw swojego rozwoju
 • dlatego że to branża pewnej przyszłości: liczba potencjalnych klientów będzie rosła najszybciej w Polsce, Europie i na świecie
  (w 2050 roku liczba osób powyżej 60 roku życia na świecie będzie po raz pierwszy w historii badań wyższa niż liczba dzieci w wieku 0-14)
 • dlatego że jest to branża dla dużych i małych inwestorów (można w niej inwestować w ultra-nowoczesne ośrodki dla bogatych seniorów, można ze znacznie mniejszym kapitałem dotrzeć do osób starszych o mniej zamożnym portfelu - w obu grupach zapotrzebowanie na takie ośrodki będzie dynamicznie rosło)
 • dlatego że mamy ku temu warunki i zasoby naturalne
 • dlatego że mamy już pewne zaplecze w tej dziedzinie (tak ośrodki uzdrowiskowe jak i bardzo dobre centrum onkologiczne)
tel. 576 189 286 • e-mail: przyjaznekielce@przyjaznekielce.pl
projekt i realizacja: amill.pl | Copyright © 2016 - 2018