Przejrzyste Kielce

Przejrzyste Kielce to kampania społeczna Stowarzyszenia Przyjazne Kielce, której celem jest kontrola wydatków i działań instytucji publicznych oraz walka z nepotyzmem.

W jej ramach Stowarzyszenie Przyjazne Kielce monitoruje wszystkie główne instytucje miejskie, w tym m.in. Urząd Miasta, Kielecki Park Technologiczny, Korona SA, Miejski Urząd Pracy czy Straż Miejska pod kątem zatrudniania znajomych i rodziny, zasadności wydatków czy jawności działania.

Także - wprowadzimy w Kielcach System Oceny Aktywności Radnych, (SOAR) badający co miesiąc działania kieleckich radnych.

Podstawowym narzędziem tej walki jest ustawa o dostępie do informacji publicznej (DIP) , która pozwala nam, mieszkańcom Kielc, występować i żądać od władz miasta udostępniania wszystkich informacji nt. tego jak wydawane są nasze, podatników pieniądze.

Wszystkie zaś otrzymane od władz miasta i instytucji odpowiedzi będziemy systematycznie prezentować poniżej.

Mówimy głośne NIE zatrudnianiu po znajomości i marnowaniu publicznych pieniędzy!

tel. 576 189 286 • e-mail: przyjaznekielce@przyjaznekielce.pl
projekt i realizacja: amill.pl | Copyright © 2016 - 2018